Subaru GC8 (1)

Subaru Impreza STI fitted with Xtreme Carbon STI-6 spoiler